Image

На 25 и 26 октомври 2021 в град Ниш, Сърбия, се проведе втората транснационална партньорска среща по проект Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене (allCUTE), 2020-1-BG01-KA202-079042, в която взеха участие партньори от четири държави (България, Гърция, Полша, Сърбия): 4 университета, предлагащи инженерно обучение (Технически университет – Габрово, Hellenic International University, Politechnika Gdanska, University of Nis), 4 търговско-промишлени палати от Габрово, Кавала, Гданск и Ниш, и Клъстър „Тракия икономическа зона“.

На срещата се обсъдиха дейностите на проекта и събитията, свързани с разпространението на резултатите по проекта. Координаторът на проекта представи втория мониторинг доклад и доклада за качеството на проекта. Организираха се 2 уъркшопа: по време на първия създателите на курсовете проведоха алфа-тестване на Платформата за активно учене чрез въвеждане на инженерни проблеми, а в рамките на втория се разработиха 2 формуляра за оценяване (съответно на ИП3 и ИП5) и се обсъди организирането на мини-конференции в съответните партньорски страни.

След официалното закриване на транснационалната партньорска среща всички партньори посетиха Научно-технологичния парк в Ниш, за да се запознаят с неговите дейности и бизнес инициативите на членовете му – стартъп и скейлъп компании. Обсъдиха се възможности за бъдещо сътрудничество между техно парковете и университетите в партньорските страни

Срещата се оказа много ползотворна във връзка с изграждането на доверие, споделянето на знания и опит и създаването на нови бизнес контакти.