За проекта

project background1

Индустрия 4.0 трансформира изцяло производствения сектор в ЕС, налагайки принципa на цифровизация на индустриалните процеси. В резултат на това новите кибер-физични системи в производството оказват силно влияние върху работната сила, особено върху инженерно-техническия персонал. Тези системи изискват нови хибридни екипи от „хора-машини“, в които техници и инженери трябва да анализират големи обеми от данни, да симулират производствени линии, да координират действията на роботи, да извършват техническа диагностика и ремонт на сложни автоматизирани системи. Данните обаче показват, че работниците в индустрията не са готови да се изправят пред новите реалности, тъй като им липсват „правилните“ знания и умения, които се изискват от четвъртата индустриална революция. Те се оказват недостатъчно квалифицирани, вследствие на което перспективите им за заетост и достъп до качествени работни места значително намаляват. Проучването на европейските умения и заетостта (Skills and Jobs Survey) подчертава, че в последно време 43% от възрастните работници се сблъскват с промени в технологиите, които използват по време на работа, а 47% виждат промени в методите си на работа.

Около 1 от 5-ма смята за много вероятно някои от уменията му да се окажат остарели през следващите години. За да отговори на горепосочените предизвикателства, като отчита тяхната значимост на европейско ниво и извънредната ситуация на регионално ниво, както и голямото търсене на гъвкаво непрекъснато ТПОО (техническо и професионално образование и обучение) беше сформиран консорциум от 4 университета, 4 търговско-промишлени палати и един доставчик на ПОО от България, Гърция, Полша и Сърбия, чиято цел е да се създаде Общност за повишаване на квалификацията на техници и инженери чрез активно учене в сектора на машиностроенето и мехатрониката.