ЧЕТВЪРТА ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА

Image

На 19ти и 20ти юли 2022 г. партньорството по проект allCUTE се събра в Пловдив, България, за последната си среща. Партньорите обсъдиха резултатите от пилотното обучение в партньорските региони и постиженията на мини конференциите, проведени в партньорските страни. Резултатите и от двете събития са много положителни, което доказва успеха на проекта. Участниците също така очертаха своите стратегии за устойчивост по отношение на по-нататъшното използване на интелектуалните продукти на проекта и споделиха идеи за бъдещо сътрудничество.