МИНИ КОНФЕРЕНЦИЯ - БЪЛГАРИЯ

Image

На 19 юли 2022 г. в гр. Пловдив се проведе мини конференция „Предизвикателства пред индустрията във връзка с недостига на умения на кадрите“, организирана от „Клъстер Тракия икономическа зона“ (КТИЗ). Участниците се обединиха около темата „Кадрите са основният капитал за бизнеса“. Във форума участваха 51 души – представители на правителството, местната власт, бизнеса, висшето образование, неправителствени организации, както и 11 членове на екипа на проекта. Бяха представени 15 доклада от: 

 1. Мариета Георгиева, заместник-министърът на образованието и науката
 2. Желяз Енев, директор на дирекция „Икономическа политика” към Министерството на икономиката и индустрията
 3. Стефан Стоянов, заместник-кмет на Пловдив
 4. Лора Йосифова – началник на сектор „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“
  1. Ангел Хронев, председател на Търговско-промишлена камара – Пловдив
  2. Светлозар Петров, управител на JobTiger
  3. Славея Петева, мениджър „Човешки ресурси“ в южнокорейската фирма Ханон Системс
  4. Тодор Терзиев, управител на фирма NSR.BG
  5. Мариана Бандова, координатор „Обучения“ на „Хайкад Инфотех“, представител на френската Dassault Systemes
  6. Даница Якимова, експерт в Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“
  7. Пламен Панчев, управител на ТИЗ и доц. Таня Титова, декан на Техническия факултет на Университета по хранителни технологии – Пловдив
  8. Цветелина Петрова, преподавател в ТУ-Габрово, член на екипа на проекта
  9. Ганка Бакалова, експерт в Търговско-промишлена палата – Габрово, член на екипа на проекта
  10. Зоран Маркович от Търговско-промишлената палата - Ниш
  11. Сузи Мавромати от Търговско-промишлена палата – Кавала