ВЪПРОСНИК

Идентифициране на нуждите от усъвършенстване на уменията на технико-инженерния персонал в сектор Машиностроене и мехатроника за регион Габово.

1. Име на предприятието:

Липсващи или некоректни данни!

2. Отбележете вида на вашето предприятия според броя на персонал:

Липсващи или некоректни данни!

3. В кои технически области, работещите във вашата компания служители на длъжности – машинен оператор, настройчик, машинен техник, автономни работни групи и други подобни, не изискващи висше образование, имат нужда от допълване на знанията и уменията си?

Липсващи или некоректни данни!

4. В кои технически области, работещите във вашата компания служители на длъжности – инженер поддръжка, системен инженер, инженер-конструктор и други, изискващи висше техническо образование, имат нужда от допълване на знанията и уменията си?

Липсващи или некоректни данни!

5. Кои меки умения горепосочените служители имат нужда да подобрят?

Липсващи или некоректни данни!

Invalid Input

6. Кой обучителен метод предпочитате да бъде използван при провеждане на курсове за допълване на знанията и уменията на работещите във вашата компания служители?

Липсващи или некоректни данни!