МИНИ КОНФЕРЕНЦИЯ – СЪРБИЯ

Image

На 30.06.2022 г. от 11:00 ч. в Голямата зала на Университета в Ниш се състоя мини конференция по проект allCUTE в рамките на програма ЕРАЗЪМ+, съвместно организирана от сръбските партньори – Университет в Ниш (Машинен факултет) и Търговско-промишлена палата – Ниш.

По време на конференцията участниците споделиха своите гледни точки във връзка с ученето през целия живот, несъответствието между състоянието на трудовия пазар и неговите нужди, универсалните умения, които са нужни за трудова заетост днес, и др.

Следните презентатори изнесоха доклади:

  • Проф. др. Ижица Манич, институционален координатор на Университета в Ниш за програма ЕРАЗЪМ+
  • Саша Матеич, зам. директор на Търговско-промишлена палата-Ниш
  • Проф. Предраг Янкович, Машинен факултет, Университет в Ниш
  • Слободан Чолович, Офис за регионално икономическо развитие и проекти на град Ниш
  • Бобан Матич, директор на NES
  • Проф. др. Миодраг Манич, Машинен факултет, Университет в Ниш
  • Др. Милан Ранделович, директор на NTP
  • Миряна Ковачевич, ръководител на Център за образование, дуално образование и образователна политика към Сръбската академия на науките.
  • Зоран Маркович, координатор на Сектор „Услуги“ на Търговско-промишлена палата – Ниш.