Image

TŁO PROJEKTU

Przemysł 4.0 całkowicie zmienia sektor wytwórczy w UE, narzucając zasadę digitalizacji procesów przemysłowym. W wyniku tego działania, nowe cyber-fizyczne systemy produkcji wywierają ogromny wpływ na siłę roboczą, zwłaszcza na pracowników technicznych i inżyierów. Systemy te wymagają nowych, hybrydowych zespołów "człowiek-maszyna", w których technicy i inżynierowie powinni analizować BigData, symulować linie produkcyjne, koordynować pracę robotów i przeprowadzać diagnostykę oraz naprawy skomplikowanych systemów automatycznych. Z danych wynika jednak, że pracownicy zatrudnieni w przemyśle nie są gotowi stawić czoła nowej rzeczywistości opisanej powyżej, ponieważ brakuje im "właściwych" umiejętności/wiedzy wymaganych przez...

Image

KOORDYNATOR: Uniwersytet Techniczny w Gabrowie

PARTNERZY:

Image

Bułgaria

 • Strefa Ekonomiczna Klaster Tracja
 • Izba Handlu i Przemysłu w Gabrowie

Polska

 • Politechnika Gdańska
 • Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku
Image
Image

Grecja

 • Międzynarodowy Uniwersytet Hellenistyczny
 • Izba Handlu w Kavali

Serbia

 • Uniwersytet w Nis
 • Serbska Izba Handlu
Image

BEZPOŚREDNIE GRUPY DOCELOWE:

 • Pracownicy Techniczni zatrudnieni w sektorze budowy maszyn i mechatroniki;
 • Inżynierowie zatrudnieni w sektorze budowy maszyn i mechantroniki.

POŚREDNIE GRUPY DOCELOWE:

 • Instruktorzy przedmiotów zawodowych;
 • Firmy działające w sektorze budowy maszyn i mechatroniki;
 • Instytucje zajmujące się kształceniem zawodowym, włącznie z uczelniami wyższymi i izbami handlowo-przemysłowymi.
Image

REZULTATY PROJEKTU

 • Przeprowadzenie ankiety na temat deficytu umiejętności pracowników technicznych i inżynieryjnych zatrudnionych w sektorze budowy maszyn i mechatroniki, oraz opracowanie raportu opartego na wynikach ankiet w stowarzyszonych krajach.
 • Zestaw Narzędzi do Aktywnego Nauczania, przeznaczony dla nauczycieli, instruktorów i wykładowców przedmiotów zawodowych, umożliwiający zwiekszenie ich kompetencji.
 • Platforma Aktywnego Nauczania i związana z nią aplikacja na urządzenia mobilne, mająca fromę otwartej bazy materiałów edukacyjnych zawierającej:
  • Program nauczania stworzony w celu zwiększania umiejętności pracowników technicznych i inżynierów zatrudnionych w sektorze budowy maszyn i mechatroniki;
  • 14 materiałów szkoleniowych (prezentacje PPT, problemy związane z przemysłem, dodatkowe zasoby internetowe) w formie otwartych zasobów edukacyjnych, opartych na nauczaniu hybrydowym i aktywnym;
  • Platforma oparta na rzeczywistych problemach istotnych dla przemysłu, stanowiących podstawę dla nauczycieli i słuchaczy, będącymi zadaniami umożliwiającymi wykonywanie ćwiczeń w ramach Fabryki Wiedzy;
  • Wsparcie od wykładowców i kolegów w formie forum dyskusyjnego;
  • Strefa testowania zdobytej wiedzy.

 

Image

REZULTATY DLA GRUPY DOCELOWEJ

Technicy i inżynierowie z sektora budowy maszyn i mechatroniki:

 • Podwyższone kwalifikacje STEM, w szczególności w zakresie technologii i umiejętności inżynierskich
 • Poprawione umiejętności ogólne, takie jak myślenie analityczne / krytyczne, rozwiązywanie problemów, komunikacja;
 • Łatwiejszy dostęp do platform edukacyjnych TVET (internetowych i mobilnych), które najlepiej pasują do ich stylów uczenia się;
 • Łatwiejszy dostęp do zasobów edukacyjnych wykorzystywanych do podnoszenia umiejętności;
 • Zdolność do szybkiego i odpowiedniego reagowania na szybkie zmiany technologiczne Przemysłu 4.0 w danym sektorze przemysłowym;
 • Możliwość zabezpieczenia swoich stanowisk w firmie i przyszłego rozwoju zawodowego;

 

Instruktorzy przedmiotów zawodowych:

 • Zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez opanowanie technik aktywnego nauczania i technologii informatyczno-komunikacyjnych;
 • Zdolność lepszego motywowania studentów;
 • Łatwiejszy dostęp do materiałów i zasobów edukacyjnych.

 

Firmy działające w sektorze budowy maszyn i mechatroniki

 • Zwiększenie świadomości specyficznych potrzeb dotyczących kształcenia inżynierów i techników;
  Pracownicy techniczni i inżynierowie dysponujący zwiększonymi kwalifikacjami, gotowi do szybkiego reagowania na zmiany technologiczne zachodzące w sektorze;
 • Szansa na odpowiednie spełnienie wymogów Przemysłu 4.0 na dłuższą metę;
 • Potencjał zwiększonego wzrostu ekonomicznego na dłuższą mete.

 

Instytucje zajmujące się kształceniem zawodowym, włącznie z uczelniami wyższymi i izbami handlowo-przemysłowymi:

 • Zwiększenie świadomości specyficznych potrzeb dotyczących umiejętności inżynierów i techników zatrudnionych w sektorze;
 • Dostęp do platform nauczania przedmiotów zawodowych, które w największym stopniu dopasowane są do stylów uczenia się i nauczania preferowanych przez użytkowników końcowych;
 • Dostęp do materiałów i zasobów edukacyjnych umożliwiających zwiększenie umiejętności inżynierów i pracowników technicznych;
 • Możliwość wyszkolenia nauczycieli przedmiotów zawodowych do korzystania z aktywnych narzędzi nauczania;


Możliwość zapewnienia firmom i przedsiębiorstwom edukacji zawodowej, która odpowiada wymogom Przemysłu 4.0 i oreślonym potrzebom nauczycieli i osób uczących się
Instruktorzy przedmiotów zawodowych:

 • Zwiększenie kompetencji zawodowych poprzez opanowanie technik aktywnego nauczania i technologii informatyczno-komunikacyjnych;
 • Zdolność lepszego motywowania studentów;
 • Łatwiejszy dostęp do materiałów i zasobów edukacyjnych.

 

Firmy działające w sektorze budowy maszyn i mechatroniki

 • Zwiększenie świadomości specyficznych potrzeb dotyczących kształcenia inżynierów i techników;
 • Pracownicy techniczni i inżynierowie dysponujący zwiększonymi kwalifikacjami, gotowi do szybkiego reagowania na zmiany technologiczne zachodzące w sektorze;
 • Szansa na odpowiednie spełnienie wymogów Przemysłu 4.0 na dłuższą metę;
 • Potencjał zwiększonego wzrostu ekonomicznego na dłuższą mete.