ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ – ГАБРОВО, БЪЛГАРИЯ

Image

На 14-16.06.2022 г. Търговско-промишлената палата – Габрово организира пилотно обучение по „Осигуряване на качество, контрол и тестване: за 14 инженери и мениджъри, работещи във Fresenius Medical Care Bulgaria LTD. Участниците бяха най-силно заинтригувани от темите – Статистически контрол на процеси, Основни статистически методи в индустриалните практики и Методи за подобряване на качеството.

На 12-14.07.2022 Палатата проведе обучение по „Електроенергия“, в което участваха 14 техници от Podemkran JSC. Две теми силно заинтригуваха участниците – Трифазен ток и Електробезопасност.

Всички участници изразиха удовлетворението си от обучението, като го оцениха много високо. Те споделиха, че са

подобрили инженерните/техническите си умения и сега имат по-добър достъп до професионално обучение след като са запознати с Платформата за активно учене.

Предприятията смятат, че такива обучения са много положителни не само за работата на техните служители, но и за конкурентноспособността на техния бизнес.