МИНИ КОНФЕРЕНЦИЯ - ПОЛША

Image

На 4 юли 2022 г. се проведе конференция по проект allCUTE като част от официалната трета среща на Съвета на предприемачите във Факултета по Машиностроене и корабостроене в Технологическия университет – Гданск. Чезари Херман, съветник по инвестиционни проекти в ADM Group потвърди, че ролята на учените е важна и благодарение на тях е възможно да се решават проблеми във фирмите по иновативен начин.

По време на конференцията бяха представени и резултатите от проучването за недостига на умения на техниците и инженерите, работещи в сектори Машиностроене и Мехатроника. Представители на Технологическия университет – Гданск, заедно с Павел Сливински, дискутираха добри практики – обучение на инженери и техници в компания Rockfin.

По време на срещата Магдалена Рачинска представи възможностите за сътрудничество между бизнеса и науката, както и настоящите предизвикателства и нужди на пазара на труда.