Целеви групи

 

blog3ДИРЕКТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

  • Техници и в сектора на машиностроенето и мехатрониката;
  • Инженери в сектора на машиностроенето и мехатрониката.

 

НЕДИРЕКТНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

  • Обучители по ПОО;
  • Компании в сектор машиностроене и мехатроника;
  • Доставчици на ПОО, включително университети и палати.