ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ – НИШ, СЪРБИЯ

Image

На 24-25.06.2022 в Университета на Ниш, Факултет по машиностроене, беше проведено обучение по „Осигуряване на качество, контрол и тестване“ на инженери, работещи в сектори „Машиностроене“ и „Мехатроника“, в рамките на проект allCUTE, програма ЕРАЗЪМ+. Обучението беше в хибридна форма – първия ден част от обучаемите присъстваха, а друга част бяха включени онлайн; втория ден обучението беше проведено онлайн чрез Платформата за активно учене.

На 22-23.06.2022 в залата на Търговско-промишлена палата – Ниш беше проведено обучение по „Машини с ЦПУ“ на техници, работещи в сектори „Машиностроене“ и „Мехатроника“, в рамките на проект allCUTE, програма ЕРАЗЪМ+. Обучението беше организирано от Търговско-промишлената палата – Ниш и Университетът на Ниш, Факултет по машиностроене. Обучението беше в хибридна форма – първия ден обучаемите присъстваха, а втория ден обучението беше проведено онлайн чрез Платформата за активно учене.