Онлайн партньорска среща – 29ти януари 2021

 

Третата онлайн партньорска среща по проект allCUTE се проведе в Microsoft Teams на 29.01.2021. Обсъдиха се резултатите от проучването, проведено сред 161 предприятия в сектор „Машиностроене и Мехатроника“ в България, Гърция, Полша и Сербия, във връзка с възможностите за усъвършенстване на уменията на работещите в тях техници и инженери. Въз основа на получените резултати се определиха четиринадесет курса, които ще бъдат разработени. Разпределиха се задачите между партньорите във връзка с разработването на следващия продукт по проекта – учебен план за усъвършенстване на уменията на горепосочените целеви групи. Иновативните аспекти на проекта също бяха разяснени. В края на срещата се обсъдиха въпроси, свързани с финансите и разпространението на резултатите.

 

 

allcute logo 330x95

eu 400x100 bg

 

allCUTE QR