КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ALIEN“ - 9 април 2021 г.

Image

На 9 април 2021 г. Ирена Рашкова (координатор на проекта) участва в конференция, организирана по проект ALIEN. В конференцията участваха около 40 университетски преподаватели и доставчици на професионално обучение от Европа и Азия. Тя изнесе презентация на тема „Активно учене в Технически университет – Габрово“, в която се фокусира върху проект allCUTE като добра практика и резултатите от проведеното проучване във връзка с техническите и професионални обучителни нужди на техниците и инженерите, наети в сектор „Машиностроене и Мехатроника“.