Trzecie międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu allCUTE - 7, 8 Кwietnia 2022

Trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu Active Learning Community for Upskilling Technicians and Engineers (allCUTE), 2020-1-BG01-KA202-079042, odbyło się w dniach 7 – 8 kwietnia w Gdańsku (Polska). W spotkaniu uczestniczyli partnerzy z 4 państw (Bułgaria, Grecja, Serbia i Polska), którzy reprezentowali uczelnie wyższe kształcące inżynierów (Uniwersytet Techniczny Gabrovo, Międzynarodowy Uniwersytet Hellenistyczny Kavala, Universytet Nis oraz Politechnika Gdańska) oraz izby gospodarczo-handlowe z Gabrova, Kavali, Nis i Gdańska, a także Klaster Trakia Economic Zone z Plovdiv.  

Podczas spotkań omawiano dostępne funkcjonalności platform ALC, nadchodzące szkolenia pilotażowe, które odbędą się w regionach stowarzyszonych, a także organizację mini-konferencji w każdym kraju.

Image

Po zakończeniu części oficjalnej, wszyscy partnerzy udali się do firmy Rockfin, w której polski zespół projektowy przeprowadzi szkolenia pilotażowe. Firma Rockfin należy do największych firm na Pomorzu, a jej produkty są cenione na całym świecie – w obu Amerykach, w Azji i w Europie. Następnie partnerzy odwiedzili Pomorską Strefę Przemysłową, w której zapoznali się z profilem działalności tej instytucji i prowadzonymi obecnie projektami edukacyjnymi i technicznymi. Ostatnim punktem pobytu w Strefie był pokaz robotów przemysłowych wykorzystywanych do spawania, oraz możlliwości druku 3D.

Spotkanie okazało sie być ogromnym sukcesem, zwłaszcza pod kątem dzielenia się wiedzą i umiejętnościami jak i w kontekście nawiązania nowych kontaktów biznesowych.