CELE

 

blog3

Zbudowanie Społeczności Aktywnego Nauczania w Celu Podnoszenia Kompetencji Techników i Inżynierów aby:
• zwiększyć świadomość wszystkich uczestników na temat potrzeb edukacji zawodowej personelu technicznego i inżynieryjnego w sektorze budowy maszyn i mechatroniki, który w największym stopniu odczuwa brak wykwalifikowanej kadry gotowej sprostać wymaganiom Przemysłu 4.0 i w jak najlepszy sposób dostosować ofertę kształcenia zawodowego do bieżących potrzeb;
• zapewnić łatwiejszy dostęp do edukacji zawodowej, w której strategicznie wykorzystuje się zdobycze IT, dzięki czemu grupy docelowe mogą stale podnosić swoje umiejętności, osiągając tym samym rozój osobisty i większą satysfakcję z pracy, co z kolei przekłada się na zwiększenie produktywności i konkurencyjności macierzystych firm;
• zapewnić łatwiejszy dostęp grup zawodowych do materiałów edukacyjnych opartych na otwartej licencji, w celu ciągłego zwiększania umiejętności STEM, a zwłaszcza umiejętności technologicznych i inżynierskich, dzięki czemu grupy te będą mogły odpowiednio reagować na zmiany związane z Przemysłem 4.0, zabezpieczając tym samym swoją pozycję w firmie i rozwój zawodowy;
• promować model i metody aktywnego nauczania w kształceniu zawodowym - odwrócona klasa, nauczanie w oparciu o problem, itp. rozwijając umiejętności ogólne kursantów;
• zbudować silną współpracę pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze budowy maszyn i mechatroniki a hubami badawczymi i instytucjami zapewniającymi kształcenie zawodowe w celu zwiększenia jakości, dopływu i dostępności edukacji zawodowej dla grup docelowych.

 

GRUPY DOCELOWE

 

blog3BEZPOŚREDNIE GRUPY DOCELOWE:

  • Pracownicy Techniczni zatrudnieni w sektorze budowy maszyn i mechatroniki;
  • Inżynierowie zatrudnieni w sektorze budowy maszyn i mechantroniki.

 

POŚREDNIE GRUPY DOCELOWE:

  • Instruktorzy przedmiotów zawodowych;
  • Firmy działające w sektorze budowy maszyn i mechatroniki;
  • Instytucje zajmujące się kształceniem zawodowym, włącznie z uczelniami wyższymi i izbami handlowo-przemysłowymi.

 

 

TŁO PROJEKTU

project background1

Przemysł 4.0 całkowicie zmienia sektor wytwórczy w UE, narzucając zasadę digitalizacji procesów przemysłowym. W wyniku tego działania, nowe cyber-fizyczne systemy produkcji wywierają ogromny wpływ na siłę roboczą, zwłaszcza na pracowników technicznych i inżyierów. Systemy te wymagają nowych, hybrydowych zespołów "człowiek-maszyna", w których technicy i inżynierowie powinni analizować BigData, symulować linie produkcyjne, koordynować pracę robotów i przeprowadzać diagnostykę oraz naprawy skomplikowanych systemów automatycznych. Z danych wynika jednak, że pracownicy zatrudnieni w przemyśle nie są gotowi stawić czoła nowej rzeczywistości opisanej powyżej, ponieważ brakuje im "właściwych" umiejętności/wiedzy wymaganych przez nowe środowisko przemysłowe, sprawiając wrażenie, że są zbyt nisko wykwalifikowani, a co za tym idzie, ograniczone są ich możliwości znalezienia pracy na atrakcyjnych stanowiskach. Ankieta na temat umiejętności i pracy pokazuje, że 43% dorosłych pracowników doświadczyło niedawno zmian w technologii, z których korzystają podczas pracy, a 47% zauważyło zmiany w metodach pracy. Prawie 1 na 5 ankietowanych uważa, że przedawnienie się umiejętności, którymi teraz dysponują jest bardzo prawdopodobne w ciągu kilku następnych lat. Biorąc pod uwagę określone powyżej potrzeby, ich istotność na poziomie europejskim oraz pilność na poziomie regionalnym, a także wysokie zapotrzebowanie elastycznej edukacji zawodowej i technicznej na poziomie akademickim zgłaszane przez firmy działające w regionach partnerów, powołano do życia konsorcjum złożone z 4 uczelni wyższych, 4 Izb handlowo-przemysłowych oraz instytucji zapewniających kształcenie zawodowe. Zadaniem tego konsorcjum jest stworzenie wspólnoty aktywnego nauczania w celu zwiększania umiejętności pracowników technicznych i inżynieryjnych zatrudnionych w sektorze budowy maszyn i mechatroniki.