SZKOLENIE PILOTAŻOWE W GABROWIE, BUŁGARIA

Image

W dniach 14-16.06.2022 Izba Przemysłowo-Handlowa z Gabrowa zorganizowała pilotażowe szkolenie, którego tematem było „Zapewnienie Jakości, Kontroli i Testowania”, w szkoleniu udział wzięło 14 inżynierów i menedżerów zatrudnionych w bułgarskiej firmie Fresenius Medical Care Bulgaria LTD. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się następujące tematy – Statystyczna Kontrola Procesu, Podstawowe Metody Statystyczne w Praktykach Przemysłowych oraz Metody Poprawy Jakości.

W dniach 12-14.07.2022 Izba przeprowadziła szkolenie pilotażowe, którego tematem była „Elektryczność”, w szkoleniu udział wzięło 14 techników z bułgarskiej firmy Podemkran SA. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się następujące tematy „Trójfazowy prąd elektryczny” oraz „Bezpieczeństwo elektryczne”.

Wszyscy uczestnicy szkoleń wyrazili zadowolenie ze szkolenia i ocenili je bardzo wysoko. Udział w szkoleniach wpłynął na poprawę umiejętności inżynierskich oraz technicznych. Ponadto stwierdzili, że po wprowadzeniu Platformy ALC mieli lepszy dostęp do szkoleń zawodowych.

Firmy uważają, że takie szkolenia bardzo pozytywnie wpływają nie tylko na wydajność ich pracowników, ale także na konkurencyjność ich biznesu.