ANKIETA

Identyfikacja potrzeb umiejętności techników i inżynierów zatrudnionych w branży Budowy Maszyn i Mechatroniki

1. Nazwa firmy:

Nieprawidłowe dane wejściowe!

2. Wielkość przedsiębiorstwa:

Nieprawidłowe dane wejściowe!

3. W jakich dziedzinach technicznych należy podnieść kwalifikacje Twoich pracowników na stanowiskach: operator maszyn, konstruktor maszyn, technik maszyn, autonomicznych grup roboczych i pokrewnych (niewymagających wyższego wykształcenia)?

Nieprawidłowe dane wejściowe!

Nieprawidłowe dane wejściowe!

4. W jakich dziedzinach technicznych należy podnieść kwalifikacje pracowników na stanowiskach inżyniera utrzymania ruchu, inżyniera systemów, inżyniera projektanta i podobnych (wymagających wyższego wykształcenia)?

Nieprawidłowe dane wejściowe!

Nieprawidłowe dane wejściowe!

5. Jakie umiejętności miękkie muszą doskonalić wyżej wymienieni pracownicy?

Nieprawidłowe dane wejściowe!

Nieprawidłowe dane wejściowe!

6. Którą metodologię nauczania / uczenia się preferujesz na kursach w celu podnoszenia umiejętności swoich pracowników?

Nieprawidłowe dane wejściowe!