GRUPY DOCELOWE

 

blog3BEZPOŚREDNIE GRUPY DOCELOWE:

  • Pracownicy Techniczni zatrudnieni w sektorze budowy maszyn i mechatroniki;
  • Inżynierowie zatrudnieni w sektorze budowy maszyn i mechantroniki.

 

POŚREDNIE GRUPY DOCELOWE:

  • Instruktorzy przedmiotów zawodowych;
  • Firmy działające w sektorze budowy maszyn i mechatroniki;
  • Instytucje zajmujące się kształceniem zawodowym, włącznie z uczelniami wyższymi i izbami handlowo-przemysłowymi.