CZWARTE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PARTNERÓW

Image

Partnerstwo projektu allCUTE wzięło udział w ostatnim spotkaniu projektowym, które odbyło się w dniach 19 - 20 lipca 2022г. w Płowdiw w Bułgarii. Partnerzy szczegółowo omówili wyniki przeprowadzonych w każdym kraju partnerskim szkoleń pilotażowych, a także osiągnięcia zrealizowanych minikonferencji. Wyniki obu wydarzeń były bardzo pozytywne i potwierdziły sukces projektu. Uczestnicy przedstawili również swoje strategie zrównoważonego rozwoju dotyczące dalszego wykorzystywania wyników intelektualnych projektu i wspólnych pomysłów dotyczących przyszłej współpracy