CELE

 

blog3

Zbudowanie Społeczności Aktywnego Nauczania w Celu Podnoszenia Kompetencji Techników i Inżynierów aby:
• zwiększyć świadomość wszystkich uczestników na temat potrzeb edukacji zawodowej personelu technicznego i inżynieryjnego w sektorze budowy maszyn i mechatroniki, który w największym stopniu odczuwa brak wykwalifikowanej kadry gotowej sprostać wymaganiom Przemysłu 4.0 i w jak najlepszy sposób dostosować ofertę kształcenia zawodowego do bieżących potrzeb;
• zapewnić łatwiejszy dostęp do edukacji zawodowej, w której strategicznie wykorzystuje się zdobycze IT, dzięki czemu grupy docelowe mogą stale podnosić swoje umiejętności, osiągając tym samym rozój osobisty i większą satysfakcję z pracy, co z kolei przekłada się na zwiększenie produktywności i konkurencyjności macierzystych firm;
• zapewnić łatwiejszy dostęp grup zawodowych do materiałów edukacyjnych opartych na otwartej licencji, w celu ciągłego zwiększania umiejętności STEM, a zwłaszcza umiejętności technologicznych i inżynierskich, dzięki czemu grupy te będą mogły odpowiednio reagować na zmiany związane z Przemysłem 4.0, zabezpieczając tym samym swoją pozycję w firmie i rozwój zawodowy;
• promować model i metody aktywnego nauczania w kształceniu zawodowym - odwrócona klasa, nauczanie w oparciu o problem, itp. rozwijając umiejętności ogólne kursantów;
• zbudować silną współpracę pomiędzy podmiotami działającymi w sektorze budowy maszyn i mechatroniki a hubami badawczymi i instytucjami zapewniającymi kształcenie zawodowe w celu zwiększenia jakości, dopływu i dostępności edukacji zawodowej dla grup docelowych.