SZKOLENIE PILOTAŻOWE – KAVALA, GREECE

Image

Międzynarodowy Uniwersytet Hellenistyczny oraz Izba Gospodarcza w Kawali zorganizowała szkolenie dla inżynierów i techników przeznaczone dla pracowników firm z regionu Kawali, które odbyło się pod koniec czerwca 2022.

Szkolenie odbyło się w laboratoriach uniwersytetu. Od 20 do 26 czerwca przeszkolono 15 techników (1 kobietę i 14 mężczyzn) reprezentujących 15 lokalnych firm. Tematem szkoleń była “Elektryka”. Wyniki ewaluacji pokazały, że kursanci ocenili, że szkolenie było dla nich przydatne, oraz że udało im się zwiększyć poziom umiejętności miękkich (współpraca w grupie, myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów). Technicy i ich pracodawcy szczególnie doceniają fakt, iż szkolenie miało charakter praktyczny. Wysokie zainteresowanie umiejętnościami odczytu danych z kamery termowizyjnej dowodzi, że technicy są otwarci na przyjęcie nowych technologii.

W okresie 22 – 24 czerwca przeprowadzono również szkolenie dla 15 inżynierów (1 kobieta i 14 mężczyzn) z 11 miejscowych firm. Tematem szkolenia było “Efektywność energetyczna układów pneumatycznych”. Ewaluacja wykazała, że kursanci zyskali dostęp do edukacji technicznej i zwiększone możliwości rozwoju zawodowego.

Wszyscy kursanci stwierdzili, że platforma ALC jest prosta w użytkowaniu i ułatwia proces nauczania. Szkolenia oceniono pozytywnie i wykazano zainteresowanie podobnymi szkoleniami w przyszłości. Zarówno kursanci jak i ich pracodawcy stwierdzili, że szkolenia tego typu przyczynią się do zwiększenia wydajności pracowników i poziomu konkurencyjności ich przedsiębiorstw.