MINIKONFERENCJA - GRECJA

Image

Zrealizowana w ramach projektu „Active Learning Community for the Upgrading of Technicians and Engineers (allCUTE)” Erasmus+” projekt (NUMER PROJEKTU: 2020-1-BG01-KA202-079042) minikonferencja odbyła się w środę, 6 lipca 2022 o godzinie 17:00, w sali konferencyjnej Kavala Chamber of Commerce. Organizatorami konferencji był wydział Fizyki Międzynarodowego Uniwersytetu Grecji we współpracy z Izbą w Kavali. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

Głównym tematem konferencji było znaczenie podnoszenia kwalifikacji oraz umiejętności pracowników technicznych oraz inżynierów w kontekście Przemysłu 4.0. Prelegentami w trakcie wydarzenia byli m.in. Prezes Izby w Kawali Markos Dempas, zastępca gubernatora Kawali Alexis Politis, przedstawiciel Izby Technicznej Elena Samourkasidou, dyrektor Izby Kawali oraz

Szef programu Enterprise Europe Network Souzi Mavrommati, dyrektor EPAS Kawala Athanasios Kapsitidis, dyrektor Centrum Laboratoryjnego w Kawali Stefanos Nalbantis oraz członek greckiego parlamentu z Kawali Yiannis Paschalidis.

Główne wnioski z konferencji dotyczyły rozwoju przemysłu w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej, który wymaga nowych systemów produkcyjnych łączących produkcję fizyczną z innowacjami. Takie połączenie ma ogromny wpływ na ich siłę roboczą, zwłaszcza techników i inżynierów, co wpływa na tworzenie nowych hybrydowych zespołów „człowiek-maszyna”, w ramach których technicy i inżynierowie będą musieli mieć zdolności analizowania zbiorów danych, symulowania działalności linii produkcyjnych, a także posiadać umiejętności związane z nadzorowaniem pracy robotów, diagnozowania i naprawy złożonych zautomatyzowanych systemów.

Co istotne zebrane oraz przeanalizowane dane jednoznacznie wskazują, że dyrektorzy z firm działających w tej branży powinni być przygotowani na stawienie czoła powyższym nowym realiom, z „właściwą” wiedzą i umiejętnościami wymaganymi w nowym środowisku przemysłowym, w celu zdobycia wiedzy specjalistycznej, nie ograniczając w ten sposób perspektyw zatrudnienia i dostępu do wysokiej jakości miejsc pracy.