Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu allCUTE - 25, 26 października 2021

Image

Drugie międzynarodowe spotkanie partnerów w ramach projektu Active Learning Community for Upskilling Technicians and Engineers  (allCUTE), 2020-1-BG01-KA202-079042, odbyło się w dniach 25-26 października 2021 roku w Nis, w Republice Serbii. W spotkaniu uczestniczyli partnerzy z 4 państw: Bułgarii, Grecji, Polski i Serbii), wśród których znaleźli się przedstawiciele uczelni wyższych (Uniwersytet Techniczny w Gabrowie, Hellenistyczny Uniwersytet Międzynarodowy, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Nis) oraz izb gospodarczo-handlowych z Gabrova, Kavali, Gdańska, Nis oraz reprezentanci Klastra Strefy Ekonomicznej Tracji.  

Uczestnicy omówili aktywności związane z pracami projektowymi oraz działaniami upowszechniającymi. Koordynator Projektu przedstawił drugi raport na temat monitoringu i jakości. Zorganizowano również dwa warsztaty: pierwszy z nich dotyczył testów alfa platformy ALC, na którą twórcy kursów wgrywają opracowane problemy inżynierskie, zaś drugi był związany z opracowaniem dwóch formularzy ewaluacyjnych (dotyczących IO3 i IO5) oraz omówieniem organizacji mini-konferencji.

Po oficjalnym zamknięciu spotkania, wszyscy uczestnicy udali się z wizytą do Parku Naukowo-Technologicznego w Nis, gdzie zapoznali się z jego działalnością oraz inicjatywami biznesowymi jego członków  w postaci start-upów i scale-upów. Omówiono również możliwości przyszłej współpracy pomiędzy parkami technologicznymi a uniwersytetami w krajach poszczególnych partnerów.  

Spotkanie w znacznym stopniu przyczyniło się do zwiększenia poziomu zaufania, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, oraz do nawiązania nowych kontaktów biznesowych.