ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΝΙΣ, ΣΕΡΒΙΑ

Image

Η διήμερη εκπαίδευση «Εισαγωγή στον έλεγχο ποιότητας και τη διασφάλιση ποιότητας», ως μέρος του έργου ERASMUS+ allCUTE, πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, στο Νις, στις 24 και 25 Ιουνίου 2022, με έναρξη στις 10:00 π.μ. και διοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο και τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Νις. Προοριζόταν για μηχανικούς που εργάζονται στον τομέα της Μηχανουργίας και της Μηχανοτρονικής.

Η προετοιμασμένη εκπαίδευση ήταν διήμερη και οργανώθηκε σε υβριδική μορφή: την πρώτη μέρα, την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, συνεργαστήκαμε με καθηγητές στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών στο Νις (την ίδια στιγμή, ήταν δυνατό να παρακολουθήσουν την εκπαίδευση μέσω Διαδικτύου όσοι δεν μπορούσαν να είναι φυσικά παρόντες), ενώ το Σάββατο 25 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε πλήρως διαδικτυακά το δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης, μέσω της κατάλληλης πλατφόρμας.

Στο πλαίσιο του έργου ERASMUS+ allCUTE, μια διήμερη εκπαίδευση με θέμα «CNC μηχανές», η οποία διοργανώθηκε από το CCIS RCC Niš σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και τη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Νις, πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Αίθουσα του CCIS RCC του Νις, Dobrička 2, 18000 Niš, στις 22 και 23 Ιουνίου 2022, από τις 10:00 π.μ. Προοριζόταν για τεχνικούς που εργάζονταν στον τομέα της Μηχανουργίας και της Μηχανοτρονικής.

Η προετοιμασμένη εκπαίδευση είναι διήμερη και οργανώθηκε σε υβριδική μορφή: την πρώτη μέρα, την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, εργαστήκαμε με ομιλητές στη Μεγάλη Αίθουσα του RPK του Νις ξεκινώντας στις 10:00 π.μ., ενώ την Πέμπτη, στις 23 Ιουνίου 2022, το δεύτερο μέρος της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε πλήρως διαδικτυακά, μέσω της κατάλληλης πλατφόρμας.