ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΓΚΑΜΠΡΟΒΟ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Image

Στις 14-16.06.2022 το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Gabrovo διοργάνωσε πιλοτική εκπαίδευση σε θέματα Διασφάλισης Ποιότητας, Ελέγχου και Δοκιμών για 14 μηχανικούς και διευθυντές που απασχολούνται στην Fresenius Medical Care Bulgaria LTD. Τα ακόλουθα θέματα είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους συμμετέχοντες – Διαδικασία Στατιστικού Ελέγχου, Βασικές Στατιστικές Μέθοδοι στις Βιομηχανικές Πρακτικές και Μέθοδοι Βελτίωσης Ποιότητας.

Στις 12-14.07.2022 το Επιμελητήριο πραγματοποίησε πιλοτική εκπαίδευση στον Ηλεκτρισμό όπου συμμετείχαν 14 τεχνικοί της Podemkran JSC. Τα 2 θέματα που κέντρισαν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων ήταν το Τριφασικό ηλεκτρικό ρεύμα και η Ασφάλεια στον Ηλεκτρισμό.

Όλοι οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την εκπαίδευση και την βαθμολόγησαν πολύ υψηλή. Κατάφεραν να βελτιώσουν τις μηχανικές/τεχνικές τους δεξιότητες. Επιπλέον, δήλωσαν ότι είχαν καλύτερη πρόσβαση στην επαγγελματική κατάρτιση μετά την εισαγωγή της πλατφόρμας ALC.

Οι εταιρείες θεωρούν ότι τέτοιες εκπαιδεύσεις είναι πολύ θετικές όχι μόνο για την απόδοση των εργαζομένων τους αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησής τους.