ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Image

Η σύμπραξη allCUTE συναντήθηκε για την τελική συνάντηση του έργου στις 19 και 20 Ιουλίου 2022. στο Plovdiv της Βουλγαρίας. Οι εταίροι συζήτησαν τα αποτελέσματα της πιλοτικής εκπαίδευσης στην περιοχή της κάθε χώρας εταίρου και τα επιτεύγματα των μίνι διασκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στις χώρες εταίρους. Το πόρισμα και των δύο εκδηλώσεων ήταν πολύ θετικό και απέδειξε την επιτυχία του έργου. Οι συμμετέχοντες περιέγραψαν επίσης τις στρατηγικές αειφορίας τους σχετικά με την περαιτέρω εκμετάλλευση των πνευματικών αποτελεσμάτων του έργου και μοιράστηκαν ιδέες για μελλοντική συνεργασία.