ЦИЉНЕ ГРУПЕ

 

blog3НЕПОСРЕДНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ:

  • Техничари у сектору машиноградње и мехатронике;
  • Инжењери у сектору машиноградње и мехатронике.

 

ИНДИРЕКТНЕ ЦИЉНЕ ГРУПЕ:

  • VET тренери;
  • Компаније активне у сектору машиноградње и мехатронике;
  • Пружаоци стручног образовања, укључујући универзитете и коморе “.