ПИЛОТ ОБУКА – ГАБРОВО, БУГАРСКА

Image

Трговинско-индустријска комора Габрово је 14-16.06.2022. године организовала пилот обуку за осигурање квалитета, контролу и тестирање за 14 инжењера и менаџера запослених у Fresenius Medical Care Bulgaria LTD. Учеснике су посебно интересовале следеће теме – Статистичка контрола процеса, Основне статистичке методе у индустријској пракси и Методе унапређења квалитета.

Комора је 12-14.07.2022. године спровела пилот обуку из области електропривреде на којој је учествовало 14 техничара из Podemkran JSC. 2 теме које су веома заинтересовале полазнике су Трофазна електрична струја и Електрична безбедност.

Сви учесници су изразили задовољство обуком и оценили је веома високом. Били су у могућности да унапреде своје инжењерско/техничке вештине. Поред тога, навели су да имају бољи приступ стручној обуци након увођења АЛЦ платформе.

Компаније сматрају да су овакве обуке веома позитивне не само за учинак њихових запослених, већ и за конкурентност њиховог пословања.