Циљеви

 

blog3

 Развој заједнице за активно учење за усавршавање техничара и инжењера у сектору машиноградње и мехатронике, има циљеве да:
• упозна све заинтересоване стране са специфичним потребама техничког и инжињерског особља у сектору машиноградње и мехатронике, једном од најрањивијих у вези са дефицитом вештина у индустрији 4.0, како би на најбољи начин могли да прилагоде своје понуде за ТВЕТ;
• омогући лак приступ ТВЕТ-у, где се ИКТ стратешки користи, тако да циљна група може стално да се усавршава за професионални раст и веће задовољство својим послом, што резултира већом продуктивношћу и конкурентношћу компаније
• обезбеди бољи приступ циљној групи отвореним образовним ресурсима како би континуирано усавршавали своје СТЕМ, посебно технолошке и инжењерске вештине, како би на адекватан начин одговорили на промене у индустрији 4.0 и на тај начин обезбедили своје позиције у компанији и наставили развој каријере
• промовише активне методе учења међу наставницима стручног образовања – преокренуту учионицу, учење засновано на проблемима, итд. како би се развиле опште вештине ученика
• изгради снажну сарадњу између предузећа у сектору машиноградње и мехатронике, истраживачких центара и ВЕТ провајдера како би се побољшао квалитет, снабдевање и доступност ЦТВЕТ-а циљним групама